Behandlingslinjer i Sørlandet Sykehus HF


Hva er en behandlingslinje?
En beskrivelse av ”veien pasienten går ” i helsetjenesten, med utgangspunkt i en bestemt diagnose. Linjen beskriver hvem som skal gjøre hva og når, og inneholder aktuelle prosedyrer og retningslinjer.


Hvordan utarbeides en behandlingslinje?
I tverrfaglige team og i samhandling mellom sykehus, kommuner og brukerorganisasjoner.


Hvilke kunnskap legges inn i en behandlingslinje?
Kunnskapsbasert praksis hvor kunnskap fra forskning, erfaringer og brukere er likeverdige. Noe kunnskapsbasert praksis er dokumentert i behandlingslinjen, mens størstedelen av kunnskapsbasert praksis støtter behandlingslinjen.


Hva er hensikten med behandlingslinjer?
Hensikten er å illustrere forutsigbare og kvalitetsikrede pasientforløp og gi en helhetlig og kunnskapsbasert helsetjeneste.


Definisjon behandlingslinje (Helse Sør-Øst)
Et planlagt og forventet pasientforløp for en definert pasientgruppe, forankret i faglig evidens, effektiv ressursutnyttelse og målbare resultater. Tilpasset et bestemt Helseforetak med aktuell kommunehelsetjeneste og rehabiliteringsinstitusjoner.Hvor finner jeg behandlingslinjer?
Under arkfanen Behandlingslinjer finner du alle behandlingslinjene ved SSHF alfabetisk sortert. For å lette søket ligger de samme behandlingslinjene også sortert under hver klinikk.